Veel bedrijven bestaan al langere tijd. In de loop van de jaren gaat elk bedrijf door diverse periodes. Voorbeelden hiervan zijn groeiperiodes, periodes van afnemende groei of zelfs teruggang en periodes van overnames en fusies.

 

Veel organisaties groeien door deze periodes steeds verder van hun bestaansrecht af. Van de core-business waarmee men is gestart, wordt zonder het te beseffen steeds meer afstand genomen. Hierdoor ontstaat veelal een situatie, dat de strategie die toegepast wordt niet meer aansluit bij de visie en missie. Hierdoor ontstaat een mogelijke identiteitscrisis

 

Wij zijn in staat om samen met de opdrachtgever de strategie op actualiteit te onderzoeken, van commentaar te voorzien en een verbeterplan op te stellen, om de strategie weer in relatie te brengen met de visie en missie. Indien gewenst kan dit verbeterplan vervolgens ook door ons doorgevoerd worden binnen de organisatie.